ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เกาะในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| group7 = [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
| list7 = [[เกาะจระเข้|จระเข้]] • [[เกาะงามใหญ่|งามใหญ่]] • [[เกาะงามน้อย|งามน้อย]] • [[เกาะพิทักษ์|พิทักษ์]]
| group8 = [[จังหวัดตรังเชียงใหม่|ตรังเชียงใหม่]]
| list8 = [[เกาะวัดดอยเรือ|วัดดอยเรือ]]*
| list8 = [[เกาะกระดาน|กระดาน]] • [[เกาะมุก|มุก]] • [[เกาะรอก|รอก]] • [[เกาะลิบง|ลิบง]] • [[ตำบลเกาะสุกร|สุกร]]
| group9 = [[จังหวัดตราดตรัง|ตราดตรัง]]
| list89 = [[เกาะกระดาน|กระดาน]] • [[เกาะมุก|มุก]] • [[เกาะรอก|รอก]] • [[เกาะลิบง|ลิบง]] • [[ตำบลเกาะสุกร|สุกร]]
| list9 = [[เกาะกูด|กูด]] • [[เกาะช้าง|ช้าง]] ([[เกาะง่าม|ง่าม]], [[เกาะพร้าวใน|พร้าวใน]], [[เกาะพร้าวนอก|พร้าวนอก]], [[เกาะช้างน้อย|ช้างน้อย]], [[เกาะมันใน|มันใน]], [[เกาะมันนอก|มันนอก]], [[เกาะคลุ้ม|คลุ้ม]]) • [[หมู่เกาะเหลายา]] ([[เกาะเหลายาใน|ใน]], [[เกาะเหลายานอก|นอก]]) • [[เกาะหวาย|หวาย]] • [[หมู่เกาะไม้ซี้]] ([[เกาะไม้ซี้ใหญ่|ใหญ่]], [[เกาะไม้ซี้เล็ก|เล็ก]]) • [[เกาะไปแดง|ไปแดง]] • [[เกาะหมาก|หมาก]] • [[เกาะพี|พี]] • [[เกาะขาม (ตราด)|ขาม]] • [[เกาะระยองนอก|ระยองนอก]] • [[เกาะกระดาด|กระดาด]] • [[หมู่เกาะรัง]] • [[เกาะรัง|รัง]] • [[เกาะลำพูทราย|ลำพูทราย]]
| group10 = [[จังหวัดตากตราด|ตากตราด]]
| list910 = [[เกาะกูด|กูด]] • [[เกาะช้าง|ช้าง]] ([[เกาะง่าม|ง่าม]], [[เกาะพร้าวใน|พร้าวใน]], [[เกาะพร้าวนอก|พร้าวนอก]], [[เกาะช้างน้อย|ช้างน้อย]], [[เกาะมันใน|มันใน]], [[เกาะมันนอก|มันนอก]], [[เกาะคลุ้ม|คลุ้ม]]) • [[หมู่เกาะเหลายา]] ([[เกาะเหลายาใน|ใน]], [[เกาะเหลายานอก|นอก]]) • [[เกาะหวาย|หวาย]] • [[หมู่เกาะไม้ซี้]] ([[เกาะไม้ซี้ใหญ่|ใหญ่]], [[เกาะไม้ซี้เล็ก|เล็ก]]) • [[เกาะไปแดง|ไปแดง]] • [[เกาะหมาก|หมาก]] • [[เกาะพี|พี]] • [[เกาะขาม (ตราด)|ขาม]] • [[เกาะระยองนอก|ระยองนอก]] • [[เกาะกระดาด|กระดาด]] • [[หมู่เกาะรัง]] • [[เกาะรัง|รัง]] • [[เกาะลำพูทราย|ลำพูทราย]]
| list10 = [[เกาะวาเลนไทน์|วาเลนไทน์]]* • [[เกาะเขาหนาม|เขาหนาม]]* • [[เกาะดอยกู่|ดอยกู่]]* • [[เกาะพระบาทห้วยห้าง|พระบาทห้วยห้าง]]*
| group11 = [[จังหวัดนครพนมตาก|นครพนมตาก]]
| list11 = [[เกาะดอนแพงวาเลนไทน์|ดอนแพงวาเลนไทน์]]* • [[เกาะดอนแกวกองเขาหนาม|ดอนแกวกองเขาหนาม]]* • [[เกาะดอยกู่|ดอยกู่]]* • [[เกาะพระบาทห้วยห้าง|พระบาทห้วยห้าง]]*
| group12 = [[จังหวัดนครศรีธรรมราชนครพนม|นครศรีธรรมราชนครพนม]]
| list12 = [[เกาะดอนแพง|ดอนแพง]]* • [[เกาะดอนแกวกอง|ดอนแกวกอง]]* • [[เกาะดอยกู่|ดอยกู่]]*
| list12 = [[เกาะกระ|หมู่เกาะกระ]] ([[กระ]], [[กลาง]], [[เล็ก]]) • [[เกาะท่าไร่|ท่าไร่]] • [[เกาะน้อยใน|น้อยใน]] • [[เกาะน้อยนอก|น้อยนอก]] • [[เกาะน้อย (นครศรีธรรมราช)|น้อย]] • [[เกาะผี (นครศรีธรรมราช)|ผี]] • [[เกาะลอย (นครศรีธรรมราช)|ลอย]]
| group13 = [[จังหวัดนครสวรรค์นครศรีธรรมราช|นครสวรรค์นครศรีธรรมราช]]
| list1213 = [[เกาะกระ|หมู่เกาะกระ]] ([[กระ]], [[กลาง]], [[เล็ก]]) • [[เกาะท่าไร่|ท่าไร่]] • [[เกาะน้อยใน|น้อยใน]] • [[เกาะน้อยนอก|น้อยนอก]] • [[เกาะน้อย (นครศรีธรรมราช)|น้อย]] • [[เกาะผี (นครศรีธรรมราช)|ผี]] • [[เกาะลอย (นครศรีธรรมราช)|ลอย]]
| list13 = [[เกาะยม|ยม]]*
| group14 = [[จังหวัดนนทบุรีนครสวรรค์|นนทบุรีนครสวรรค์]]
| list14 = [[เกาะเกร็ดยม|เกร็ดยม]]*
| group15 = [[จังหวัดนราธิวาสนนทบุรี|นราธิวาสนนทบุรี]]
| list15 = [[เกาะเกร็ด|เกร็ด]]*
| list15 = [[เกาะปูลาเจ๊ะมูดอ|ปูลาเจ๊ะมูดอ]] • [[เกาะมะปิง|มะปิง]] • [[เกาะยาว (นราธิวาส)|ยาว]]
| group16 = [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นราธิวาส|ประจวบคีรีขันธ์นราธิวาส]]
| list16 = [[เกาะทรายปูลาเจ๊ะมูดอ|ทรายปูลาเจ๊ะมูดอ]] • [[เกาะสะเดามะปิง|สะเดามะปิง]] • [[เกาะขี้นก|ขี้นก]]ยาว • [[เกาะสิงห์|สิงห์]] • [[เกาะทะลู(นราธิวาส)|ทะลูยาว]]
| group17 = [[จังหวัดปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์|ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์]]
| list17 = [[เกาะทราย|ทราย]] • [[เกาะสะเดา|สะเดา]] • [[เกาะขี้นก|ขี้นก]] • [[เกาะสิงห์|สิงห์]] • [[เกาะทะลู|ทะลู]]
| list17 = [[เกาะใหญ่|ใหญ่]]*
| group18 = [[จังหวัดปัตตานีปทุมธานี|ปัตตานีปทุมธานี]]
| list1318 = [[เกาะยมใหญ่|ยมใหญ่]]*
| list18 = [[เกาะโลซิน|โลซิน]] • [[เกาะเล่าปี่|เล่าปี่]] • [[เกาะบาเละ|บาเละ]] • [[เกาะตู้|ตู้]]
| group19 = [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัตตานี|พระนครศรีอยุธยาปัตตานี]]
| list1819 = [[เกาะโลซิน|โลซิน]] • [[เกาะเล่าปี่|เล่าปี่]] • [[เกาะบาเละ|บาเละ]] • [[เกาะตู้|ตู้]]
| list19 = [[เกาะเมือง|เมือง]]* • [[เกาะลอย (พระนครศรีอยุธยา)|ลอย]]* • [[เกาะวัดช่องลม|วัดช่องลม]]* • [[เกาะเรียน|เรียน]]* • [[เกาะพระ|พระ]]* • [[เกาะเกิด|เกิด]]* • [[เกาะบางปะอิน|บางปะอิน]]* • [[เกาะใหญ่ราชคราม|ใหญ่ราชคราม]]*
| group20 = [[จังหวัดพังงาพระนครศรีอยุธยา|พังงาพระนครศรีอยุธยา]]
| list1920 = [[เกาะเมือง|เมือง]]* • [[เกาะลอย (พระนครศรีอยุธยา)|ลอย]]* • [[เกาะวัดช่องลม|วัดช่องลม]]* • [[เกาะเรียน|เรียน]]* • [[เกาะพระ|พระ]]* • [[เกาะเกิด|เกิด]]* • [[เกาะบางปะอิน|บางปะอิน]]* • [[เกาะใหญ่ราชคราม|ใหญ่ราชคราม]]*
| list20 = [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์|หมู่เกาะสุรินทร์]] ([[สุรินทร์เหนือ]], [[สุรินทร์ใต้]], [[รี]], [[ไข่]], [[กลาง]]) • [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน|หมู่เกาะสิมิลัน]] ([[บอน]], [[บางู]], [[สิมิลัน]], [[ปายู]], [[ห้า]], [[เมียง]], [[ปาหยัน]], [[ปายัง]], [[หูยง]]) • [[เกาะนมสาว|นมสาว]] • [[เกาะเขาพิงกัน|เขาพิงกัน]] • [[เกาะตาปู|ตาปู]] • [[เกาะปันหยี|ปันหยี]] • [[เกาะยาวใหญ่|ยาวใหญ่]] • [[เกาะยาวน้อย|ยาวน้อย]]
| group21 = [[จังหวัดพัทลุงพังงา|พัทลุงพังงา]]
| list2021 = [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์|หมู่เกาะสุรินทร์]] ([[สุรินทร์เหนือ]], [[สุรินทร์ใต้]], [[รี]], [[ไข่]], [[กลาง]]) • [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน|หมู่เกาะสิมิลัน]] ([[บอน]], [[บางู]], [[สิมิลัน]], [[ปายู]], [[ห้า]], [[เมียง]], [[ปาหยัน]], [[ปายัง]], [[หูยง]]) • [[เกาะนมสาว|นมสาว]] • [[เกาะเขาพิงกัน|เขาพิงกัน]] • [[เกาะตาปู|ตาปู]] • [[เกาะปันหยี|ปันหยี]] • [[เกาะยาวใหญ่|ยาวใหญ่]] • [[เกาะยาวน้อย|ยาวน้อย]]
| list21 = [[นก (1)]] • [[นก (2)]] • [[นก (3)]] • [[เกาะป้อย|ป้อย]] • [[เกาะร้านไก่ (พัทลุง)|ร้านไก่]] • [[เกาะเสือ|เสือ]] • [[เกาะกระ (พัทลุง)|กระ]] • [[เกาะมันแดง|มันแดง]] • [[เกาะท้ายถ้ำคำ|ท้ายถ้ำคำ]] • [[เกาะตาโส|ตาโส]] • [[เกาะยายโส|ยายโส]] • [[เกาะสี่เกาะห้า|สี่เกาะห้า]] • [[เกาะโคบ|โคบ]] • [[เกาะหมาก (พัทลุง)|หมาก]] • [[เกาะเพ|เพ]] • [[เกาะแกง|แกง]] • [[เกาะนางคำ|นางคำ]] • [[เกาะราบ|ราบ]]
| group22 = [[จังหวัดภูเก็ตพัทลุง|ภูเก็ตพัทลุง]]
| list2122 = [[นก (1)]] • [[นก (2)]] • [[นก (3)]] • [[เกาะป้อย|ป้อย]] • [[เกาะร้านไก่ (พัทลุง)|ร้านไก่]] • [[เกาะเสือ|เสือ]] • [[เกาะกระ (พัทลุง)|กระ]] • [[เกาะมันแดง|มันแดง]] • [[เกาะท้ายถ้ำคำ|ท้ายถ้ำคำ]] • [[เกาะตาโส|ตาโส]] • [[เกาะยายโส|ยายโส]] • [[เกาะสี่เกาะห้า|สี่เกาะห้า]] • [[เกาะโคบ|โคบ]] • [[เกาะหมาก (พัทลุง)|หมาก]] • [[เกาะเพ|เพ]] • [[เกาะแกง|แกง]] • [[เกาะนางคำ|นางคำ]] • [[เกาะราบ|ราบ]]
| list22 = [[เกาะภูเก็ต|ภูเก็ต]] • [[เกาะไม้ท่อน|ไม้ท่อน]] • [[เกาะมะพร้าว|มะพร้าว]] • [[เกาะสิเหร่|สิเหร่]]
| group23 = [[จังหวัดระนองภูเก็ต|ระนองภูเก็ต]]
| list2223 = [[เกาะภูเก็ต|ภูเก็ต]] • [[เกาะไม้ท่อน|ไม้ท่อน]] • [[เกาะมะพร้าว|มะพร้าว]] • [[เกาะสิเหร่|สิเหร่]]
| list23 = [[เกาะพยาม|พยาม]] • [[ช้าง(ระนอง)]] • [[เกาะค้างคาว|ค้างคาว]] • [[เกาะกำ|กำ]] • [[เกาะกำดก|กำดก]] • [[เกาะกำใหญ่|กำใหญ่]] • [[เกาะสินไห|สินไห]] • [[เกาะหม้อ|หม้อ]] • [[เกาะเสียด|เสียด]]* • [[เกาะขวาง|ขวาง]]* • [[เกาะโชน|โชน]]* • [[เกาะยาว|ยาว]]* • [[เกาะปลิง|ปลิง]]* • [[เกาะนกเปล้า|นกเปล้า]]* • [[เกาะหลาม|หลาม]]‡ • [[เกาะคัน|คัน]]‡ • [[เกาะขี้นก (ระนอง)|ขี้นก]]‡ • [[เกาะตายิ้ม|ตายิ้ม]]*‡
| group24 = [[จังหวัดระยองระนอง|ระยองระนอง]]
| list2324 = [[เกาะพยาม|พยาม]] • [[ช้าง(ระนอง)]] • [[เกาะค้างคาว|ค้างคาว]] • [[เกาะกำ|กำ]] • [[เกาะกำดก|กำดก]] • [[เกาะกำใหญ่|กำใหญ่]] • [[เกาะสินไห|สินไห]] • [[เกาะหม้อ|หม้อ]] • [[เกาะเสียด|เสียด]]* • [[เกาะขวาง|ขวาง]]* • [[เกาะโชน|โชน]]* • [[เกาะยาว|ยาว]]* • [[เกาะปลิง|ปลิง]]* • [[เกาะนกเปล้า|นกเปล้า]]* • [[เกาะหลาม|หลาม]]‡ • [[เกาะคัน|คัน]]‡ • [[เกาะขี้นก (ระนอง)|ขี้นก]]‡ • [[เกาะตายิ้ม|ตายิ้ม]]*‡
| list24 = [[เกาะเสม็ด|เสม็ด]] • [[เกาะกุฎี|กุฎี]] • [[เกาะทะลุ|ทะลุ]] • [[เกาะกรวย|กรวย]] • [[เกาะปลาตีน|ปลาตีน]] • [[เกาะมันใน|มันใน]] • [[เกาะมันกลาง|มันกลาง]] • [[เกาะมันนอก|มันนอก]]
| group25 = [[จังหวัดลพบุรีระยอง|ลพบุรีระยอง]]
| list2425 = [[เกาะเสม็ด|เสม็ด]] • [[เกาะกุฎี|กุฎี]] • [[เกาะทะลุ|ทะลุ]] • [[เกาะกรวย|กรวย]] • [[เกาะปลาตีน|ปลาตีน]] • [[เกาะมันใน|มันใน]] • [[เกาะมันกลาง|มันกลาง]] • [[เกาะมันนอก|มันนอก]]
| list25 = [[วัดมณีชลขัณฑ์|แก้ว]]* • [[เกาะหัวกรี|หัวกรี]]*† • [[พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)|พระตำหนักทะเลชุบศร]]*†
| group26 = [[จังหวัดสกลนครลพบุรี|สกลนครลพบุรี]]
| list2526 = [[วัดมณีชลขัณฑ์|แก้ว]]* • [[เกาะหัวกรี|หัวกรี]]*† • [[พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)|พระตำหนักทะเลชุบศร]]*†
| list26 = [[เกาะดอนสวรรค์ใหญ่|ดอนสวรรค์ใหญ่]]* • [[เกาะดอนสวรรค์น้อย|ดอนสวรรค์น้อย]]*
| group27 = [[จังหวัดสงขลาสกลนคร|สงขลาสกลนคร]]
| list2627 = [[เกาะดอนสวรรค์ใหญ่|ดอนสวรรค์ใหญ่]]* • [[เกาะดอนสวรรค์น้อย|ดอนสวรรค์น้อย]]*
| list27 = [[เกาะหนู (สงขลา)|หนู]] • [[เกาะแมว (สงขลา)|แมว]] • [[เกาะยอ|ยอ]] • [[เกาะตำเหียง|ตำเหียง]] • [[เกาะบรรทม|บรรทม]] • [[เกาะขาม (สงขลา)|ขาม]]
| group28 = [[จังหวัดสตูลสงขลา|สตูลสงขลา]]
| list28 = [[อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเกาะหนู (สงขลา)|ตะรูเตาหนู]] • [[เกาะหลีเป๊ะแมว (สงขลา)|หลีเป๊ะแมว]] • [[เกาะราวียอ|ราวียอ]] • [[เกาะอาดังตำเหียง|อาดังตำเหียง]] • [[เกาะเหล็กบรรทม|เหล็กบรรทม]] • [[เกาะเภตราขาม (สงขลา)|เภตรา]] • [[ปรัสมานาขาม]]
| group29 = [[จังหวัดสมุทรปราการสตูล|สมุทรปราการสตูล]]
| list29 = [[อุทยานแห่งชาติตะรุเตา|ตะรูเตา]] • [[เกาะหลีเป๊ะ|หลีเป๊ะ]] • [[เกาะราวี|ราวี]] • [[เกาะอาดัง|อาดัง]] • [[เกาะเหล็ก|เหล็ก]] • [[เกาะเภตรา|เภตรา]] • [[ปรัสมานา]]
| list29 = [[ป้อมผีเสื้อสมุทร]]* • [[บางกะเจ้า]]* • [[วัดพระสมุทรเจดีย์|พระสมุทรเจดีย์]]*†
| group30 = [[จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุทรปราการ|สุราษฏร์ธานีสมุทรปราการ]]
| list2930 = [[ป้อมผีเสื้อสมุทร]]* • [[บางกะเจ้า]]* • [[วัดพระสมุทรเจดีย์|พระสมุทรเจดีย์]]*†
| list30 = [[เกาะสมุย|สมุย]] • [[เกาะพะงัน|พะงัน]] • [[เกาะเต่า|เต่า]] • [[เกาะนางยวน|นางยวน]] • [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง|หมู่เกาะอ่างทอง]] ([[เกาะพะลวย|พะลวย]], [[เกาะวัวตาหลับ|วัวตาหลับ]], [[เกาะแม่เกาะ|แม่เกาะ]], [[เกาะสามเส้า|สามเส้า]], [[เกาะหินดับ|หินดับ]], [[เกาะนายพุด|นายพุด]], [[เกาะไผ่ลวก|ไผ่ลวก]]) • [[เกาะลำพู|ลำพู]]*
| group31 = [[จังหวัดหนองคายสุราษฎร์ธานี|หนองคายสุราษฏร์ธานี]]
| list3031 = [[เกาะสมุย|สมุย]] • [[เกาะพะงัน|พะงัน]] • [[เกาะเต่า|เต่า]] • [[เกาะนางยวน|นางยวน]] • [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง|หมู่เกาะอ่างทอง]] ([[เกาะพะลวย|พะลวย]], [[เกาะวัวตาหลับ|วัวตาหลับ]], [[เกาะแม่เกาะ|แม่เกาะ]], [[เกาะสามเส้า|สามเส้า]], [[เกาะหินดับ|หินดับ]], [[เกาะนายพุด|นายพุด]], [[เกาะไผ่ลวก|ไผ่ลวก]]) • [[เกาะลำพู|ลำพู]]*
| list31 = [[เกาะดอนเขียว|ดอนเขียว]]* • [[เกาะดอนเขียวน้อย|ดอนเขียวน้อย]]* • [[เกาะดอนน้อย|ดอนน้อย]]* • [[เกาะดอนหยาด|ดอนหยาด]]*
| group32 = [[จังหวัดอุดรธานีหนองคาย|อุดรธานีหนองคาย]]
| list3132 = [[เกาะดอนเขียว|ดอนเขียว]]* • [[เกาะดอนเขียวน้อย|ดอนเขียวน้อย]]* • [[เกาะดอนน้อย|ดอนน้อย]]* • [[เกาะดอนหยาด|ดอนหยาด]]*
| list32 = [[ป่าคำชะโนด|คำชะโนด]]*
| group33 = [[จังหวัดอุทัยธานีอุดรธานี|อุทัยธานีอุดรธานี]]
| list3233 = [[ป่าคำชะโนด|คำชะโนด]]*
| list33 = [[เกาะเทโพ|เทโพ]]* • [[เกาะคุ้งสำเภา|คุ้งสำเภา]]*
| group34 = [[จังหวัดอุบลราชธานีอุทัยธานี|อุบลราชธานีอุทัยธานี]]
| list34 = [[เกาะดอนส้มโฮงเทโพ|ดอนส้มโฮงเทโพ]]* • [[เกาะดอนคำพวงคุ้งสำเภา|ดอนคำพวง]]* • [[เกาะภูกระแต|ภูกระแตคุ้งสำเภา]]*
| group35 = [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| list35 = [[เกาะดอนส้มโฮง|ดอนส้มโฮง]]* • [[เกาะดอนคำพวง|ดอนคำพวง]]* • [[เกาะภูกระแต|ภูกระแต]]*
{{nowrap end}}
 
1,781

การแก้ไข