ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนีการพัฒนามนุษย์"

 
== ประเทศไทย ==
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับ "สูง" ซึ่งสถิติคะแนนย้อนหลัง (สำหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2561) <ref name="UNDP2019">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_english.pdf |title= Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators"|publisher=[[Human Development Report|HDRO (Human Development Report Office)]] [[United Nations Development Programme]]|accessdate=9 ธันวาคม 2562}}</ref> เป็นดังต่อไปนี้
 
{|class="wikitable"
658

การแก้ไข