ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนีการพัฒนามนุษย์"

== ดัชนีการพัฒนามนุษย์ พ.ศ. 2561 ==
{{บทความหลัก|รายชื่อประเทศตามดัชนีการพัฒนามนุษย์}}
รายงานการพัฒนามนุษย์ พ.ศ. 25612562 ถูกเผยแพร่โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในวันที่ 149 กันยายนธันวาคม พ.ศ. 25612562 และได้คำนวณคะแนนสำหรับดัชนีการพัฒนามนุษย์จากประมาณการข้อมูลสำหรับปี พ.ศ. 25602561 ตารางด้านล่างต่อไปนี้คือกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนามนุษย์ "สูงมาก" จำนวน 5862 ลำดับ<ref name="20182019 Complete">http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf</ref><!-- *Macau and Taiwan are non-UN members and thus their HDI rankings are not calculated by the UNDP but by their own respective governments; the two territories' HDI rankings have been added for comparison purposes --><ref name="Macau in Figures, 2015">The UN does not calculate the HDI of Macau. The government of Macau calculates its own HDI.[http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/0d4efddf-7ad1-400c-ae84-7137d9c9df9f/E_MN_PUB_2015_Y.aspx Macau in Figures, 2015]</ref><ref name="dgbas2011">Taiwan's government calculated its HDI to be 0.882, based on 2010 new methodology of UNDP. {{cite web|url=http://www.dgbas.gov.tw/public/Data/491716362790WG0X9I.pdf|format=PDF|title=2011中華民國人類發展指數 (HDI)|accessdate=2011-11-21|year=2011|publisher=Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C.|language=Chinese}}</ref>
 
* {{Increase}} = สูงขึ้น
|}
{{col-end}}
 
 
== ประเทศไทย ==
658

การแก้ไข