ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์"

!scope="col" colspan="2"| [[ดัชนีการพัฒนามนุษย์|HDI]]
|-
!scope="col" width="75"| <small>2562 ประเมิน<br>ในปี 2561</small><ref name="UNDP2019">{{cite web|url= http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf </ref>
!scope="col" width="75"| <small>การเปลี่ยนแปลง<br>เมื่อเทียบกับ 2560</small><ref name="UNDP2019"/>
!scope="col" width="75"| <small>2562 การประเมิน<br>ในปี 2561</small><ref name="UNDP2019"/>
!scope="col" colspan="2"| [[ดัชนีการพัฒนามนุษย์|HDI]]
|-
!scope="col" width="75"| <small>2562 ประเมิน<br>ในปี 2561</small><ref name="UNDP2019">{{cite web|url= http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf |title= Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century |publisher=[[Human Development Report|HDRO (Human Development Report Office)]] [[United Nations Development Programme]]|accessdate=9 December 2019}}</ref>
!scope="col" width="75"| <small>การเปลี่ยนแปลง<br>เมื่อเทียบกับ 2560</small><ref name="UNDP2019"/>
!scope="col" width="75"| <small>2562 การประเมิน<br>ในปี 2561</small><ref name="UNDP2019"/>
658

การแก้ไข