ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|}|455x430px]]
 
นี่คือ '''รายการประเทศทั้งหมดเรียงตาม[[ดัชนีการพัฒนามนุษย์]]''' ตามที่รวมอยู่ในรายงานการพัฒนามนุษย์ของ[[สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ]] รายงานฉบับล่าสุดออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 สำหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2560<ref name="UNDP20182019">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/en/composite/trends |title= Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update|publisher=[[Human Development Report|HDRO (Human Development Report Office)]] [[United Nations Development Programme]]|accessdate=14 September 2018}}</ref>
{{cite web|url= http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf |title= Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century |publisher=[[Human Development Report|HDRO (Human Development Report Office)]] [[United Nations Development Programme]]|accessdate=9 December 2019}}</ref>
 
[[ดัชนีการพัฒนามนุษย์]] (HDI) เป็นการวัด[[ความคาดหมายการคงชีพ]] การรู้หนังสือ การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตสำหรับประเทศทั่วโลกเชิงเปรียบเทียบ โดยเป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับวัดความอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิภาพเด็ก นอกจากนี้ ดัชนียังใช้แยกแยะว่าประเทศนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา และยังใช้วัดผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจต่อคุณภาพชีวิต มาห์บับ อุลฮัก นักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถาน และอมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย พัฒนาดัชนีดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ. 2533
658

การแก้ไข