ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท"

(ไม่ใช่พระอัยกาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แต่เป็นพระบิดาของพระปัยกา(ทวด)ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*# [[หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์]]
*# หม่อมราชวงศ์หญิงเนื่อง สนิทวงศ์
*# [[เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)|หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์]] เป็นพระอัยกา(ตา)ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
*# หม่อมราชวงศ์ชม สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์สวัสดิ์ สนิทวงศ์
ผู้ใช้นิรนาม