ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท"

ไม่ใช่พระอัยกาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แต่เป็นพระบิดาของพระปัยกา(ทวด)ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
(ไม่ใช่พระอัยกาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แต่เป็นพระบิดาของพระปัยกา(ทวด)ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท''' (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2414) พระราชบุตรลำดับที่ 49 ใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]<ref>{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร| ชื่อหนังสือ = ราชสกุลวงศ์| URL = https://ia800501.us.archive.org/25/items/ThaiKings/Thai%20Kings.pdf| จังหวัด = พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร| ปี = 2554 | ISBN = 978-974-417-594-6| จำนวนหน้า = 296| หน้า = 30}}</ref> ต้นทรงเป็นต้นราชสกุลสนิทวงศ์ และเป็นพระอัยกาใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
 
== พระประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม