ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี"

ย้อนการแก้ไขที่ 8630145 สร้างโดย 42.115.19.126 (พูดคุย)
(ป้องกัน "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี" แล้ว: การก่อกวนจำนวนมาก ([แก้ไข=ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (หมดอายุ 02:37, 15 มีนาคม 2563 (UTC)) [ย้าย=ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (หมดอายุ 02:37, 15 มีนาคม 2563 (UTC))))
(ย้อนการแก้ไขที่ 8630145 สร้างโดย 42.115.19.126 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|death_date =
|death_place =
|religion = [[เถรวาท|ศาสนาพุทธเถรวาท]]
| module = {{Infobox person|child=yes
|website = http://norodomsihamoni.org/en }}
 
==พระราชประวัติ==
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เป็นพระราชบุตรลำดับที่ 12 ใน[[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]] อันประสูติแต่[[สมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา|สมเด็จพระอัคคมเหสีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ]] (พระนามเดิม ปอล โมนีก อิซซี) ซึ่งมีเชื้อสายฝรั่งเศส คอร์ซิกัน และอิตาลี<ref>[http://info.club-corsica.com/index.php?art=53soc002 Vive la Reine Monique!]</ref><ref>[http://www.cambodia.gov.kh/unisql1/egov/english/king.biography.html King's biography]</ref> มีพระภราดาพระภคินีร่วมพระราชบิดา 14 พระองค์ ร่วมพระราชมารดาหนึ่งพระองค์คือ[[สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์]] (พ.ศ. 2497–2546)<ref>[http://www.norodomsihanouk.info/new/index.php?page=biography.php&bioID=5&bioPage=biography/frn/Narindrapong.php&menuID=1 Biographie de Sar Samdech Norodom Narindrapong]</ref>
 
นอกจากนี้ เมื่อนับพระญาติทางฝ่ายพระราชบิดานั้น พระองค์นับเป็นพระญาติชั้นที่ 3 ของ[[พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี]] และเป็นพระญาติชั้นที่ 4 ของ[[สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี]] พระวรราชเทวีและพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ของสยาม<ref>[http://www.soravij.com/bejaratana.html Princess Bejaratana]</ref>
 
== การศึกษา ==
ทรงได้รับการศึกษาขึ้นต้นใน[[ประเทศกัมพูชา]] ต่อมา เสด็จไปทรงศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่[[ประเทศเช็กเกีย]] และทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Musical Art Academy of Prague โดยทรงทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง The Conception and Administration of Artisic Schools in Cambodia ทรงสำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2518 และยังได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ University Studies of Cinematography ที่[[สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี]]ระหว่าง พ.ศ. 2518–2519
 
== พระราชกรณียกิจก่อนขึ้นครองราชย์ ==
การที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นาย Chuch Phoeurn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้สัมภาษณ์ว่า การเลทอกสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติกัมพูชานั้นเพื่อจะทำให้สามารถอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของกัมพูชาไม่ให้สูญพันธุ์ อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างที่ถูกเลือกเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ได้ถูกสอนในโรงเรียนทั่วกัมพูชาในชั้นเรียนวิชาภูมิศาสตร์
 
== พระบรมราชอิสริยยศและพระเกียรติยศ ==
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = <small>พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี </small>