ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บลูเทรน"

เพิ่มลิงก์นิฮงไก
(เพิ่มเติมขบวนรถและข้อมูลขบวนนั้นๆ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(เพิ่มลิงก์นิฮงไก)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
*[[อะเกะโบโนะ]](Akebono)(ญี่ปุ่น:あけぼの)วิ่งระหว่างโตเกียว(สถานีอุเอโนะ)-อาโอะอิโมริ โดยวิ่งไปทางสายหลักอุเอะซึ(ยกเลิกปี 2014)
*[[ฮกกุริกุ]](Hokuriku)(ญี่ปุ่น:北陸)วิ่งจากโตเกียว(สถานีอุเอะโนะ)-คานาซาวะ(ยกเลิกปี 2010)
*[[นิฮงไก(รถไฟ)]](Nihonkai)(ญี่ปุ่น:日本海)วิ่งจากโอซาก้า-อาโอะอิโมริ(ยกเลิกปี 2013)
*[[ฟูจิ(รถไฟ)]](Fuji)(富士) วิ่งจากโตเกียว ไป โออิตะ (ยกเลิกปี2009)
*[[ฮายาบูซะ(รถนอน)]](Hayabusa)(はやぶさ) วิ่งจากโตเกียว ไป คุมาโมโตะ(ยกเลิก2009)
23

การแก้ไข