ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาอ่วม ในรัชกาลที่ 5"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| parents = พระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร)<br>ปราง พิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (สกุลเดิม สมบัติศิริ)
| spouse = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| children = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]]
| children = [[พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์|พระองค์เจ้าชายกิติยากรวรลักษณ์]]
| relatives =
| signature =
ผู้ใช้นิรนาม