ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บลูเทรน"

เพิ่มขึ้น 33 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เพิ่มแถบเงิน ซึ่งจะพ่วงร่วมกับรถตู้แถบขาว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มแถบเงิน ซึ่งจะพ่วงร่วมกับรถตู้แถบขาว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
==ชนิดตู้รถโดยสารของบลูเทรน==
รถบลูเทรนที่วิ่งทำขบวนนั้นสามารถแบบชนิดตู้รถได้ดังต่อไปนี้
1.บลูเทรนคาดแถบขาวหรือแถบเงิน 2 เส้นประตูบานพับ บลูเทรนประเภทนี้เป็นบลูเทรนยุคแรกของรุ่น มีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาบลูเทรนรุ่น 24 และ 25 โดยในยุคแรกเตียงที่ติดตั้งอยู่ในห้องโดยสารนั้นจะเป็นแบบ 3 ชั้น ต่อมาได้มีการปรับให้เหลือเพียงแค่ 2 ชั้นเหมือนที่เห็นในปัจจุบัน บลูเทรนคาดแถบขาวนี้ต่อมาบางส่วนได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นบลูเทรนคาดทองประตูบานเลือนและนำไปพ่วงทำขบวนกับขบวนรถ ฮกกุโตเซ อะเกโบโน่ นิฮงไก ฮามานะสึ
2. บลูเทรนคาดแถบเงิน 2 เส้นประตูบานพับ
3. บลูเทรนคาดแถบทอง 3 เส้นประตูบานพับ
23

การแก้ไข