ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โฮะกุโตะเซ"

เพิ่มศูนย์ประจำการของหัวรถจักร
(เพิ่มปีที่ขบวนรถยกเลิกให้บริการ,เพิ่มเส้นทางที่ขบวนรถใช้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(เพิ่มศูนย์ประจำการของหัวรถจักร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
==การจัดรถโบกี้ในขบวนรถไฟ==
การจัดรถโบกี้ในขบวนโฮะกุโตะเซประกอบด้วยชุดรถนอนรุ่น 24 ของ JR Eastใและ JR ฮอกไกโดโดยปกติประกอบด้วยรถนอนรุ่น 24 12 คันรวมทั้งรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า KaNi24 รุ่น500 หัวรถจักรช่วงแรกวิ่งระหว่าง Ueno และอาโอโมริโดยปัจจุบันใช้รถจักรไฟฟ้า EF510 รุ่น 500 ศูนย์ทาบาตะ ของ JR East แทนรถจักรไฟฟ้า EF81 dual - voltageของ JR East ที่เก่าแล้ว และช่วงระหว่างโอโมริและฮะโกะดะเตะใช้รถจักรไฟฟ้า AC ED79 ศูนย์ไซคัง ของJR ฮอกไกโดและโดยช่วงระหว่างฮะโกะดะเตะและซัปโปโรใช้หัวรถจักรดีเซล DD51 2หัว ศูนย์ฮาโกะดาเตะ ของ JR ฮอกไกโด
 
==เส้นทาง==
23

การแก้ไข