ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| established = ค.ศ. 1945
| country = ทั่วโลก
| location = [[เดอะเฮก|กรุงเฮก]], [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]
| coordinates = {{nowrap|{{coord|52|05|11.76|N|4|17|43.80|E|region:NL-ZH_type:landmark_source:dewiki|display=inline,title}}}}
| type = <!-- partisan election/non-partisan election/legislative
| chiefjudgetitle = ประธาน
| chiefjudgename = [[Ronny Abraham]]<ref name="ICJrelease6Feb2015">{{cite press release |url=http://www.icj-cij.org/presscom/files/4/18464.pdf |publisher=International Court of Justice |date=6 February 2015 |accessdate=9 February 2015 |title=No. 2015/5}}</ref>
| termstart = 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015
| termend = 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018
| termend2 = <!-- year term of current chief ends if applicable -->
| chiefjudgetitle2 = รองประธาน
| chiefjudgename2 = [[Abdulqawi Yusuf]]<ref name="ICJrelease6Feb2015"/>
| termstart2 = 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015
| termend3 = 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018
| termend4 = <!-- year term of current deputy chief ends if applicable -->
}}
'''ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ''' ({{lang-en|International Court of Justice}};: ICJ) หรือภาษาปากว่า '''ศาลโลก''' ({{lang-en|World Court}}) เป็นศาลซึ่งตั้งขึ้นโดย[[กฎบัตรสหประชาชาติ]] เมื่อ .ศ. 24891945 และเป็นหนึ่งในเสาหลักในของ[[ระบบสหประชาชาติ]] ทำหน้าที่สืบเนื่องต่อจาก[[ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ]] (International Permanent Court of Justice;: IPCJ) ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม .ศ. 24631922 และยุติบทบาทไปพร้อมกับ[[สันนิบาตชาติ]] ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอยู่ในความควบคุมของ[[สหประชาชาติ]] และมีบัลลังก์ที่[[วังสันติ]] (Peace Palace) [[กรุงเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] แต่จะออกนั่งพิจารณาที่อื่นก็ได้
 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีใด ๆ ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ 2 ประเทศขึ้นไป (contentious case) ระหว่างรัฐสองรัฐขึ้นไป เช่น ข้อพิพาทเรื่องดินแดนหรืออาณาเขต การละเมิดอำนาจอธิปไตย ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่รัฐเป็นผู้ฟ้องแทน ฯลฯ ทั้งนี้ ประเทศรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องยินยอมรับอำนาจให้ศาลให้เป็นผู้พิจารณาตัดสินก่อนเท่านั้น ศาลจึงจะมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีนั้นได้
 
นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยังมีอำนาจวินิจฉัยเพื่อให้ออกความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศเชิงปรึกษา (advisory opinion) ซึ่งเป็นการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายระหว่างประเทศในกรณีสามกรณีหลัก คือ กรณีแรกหนึ่ง ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร้องขอ กรณีที่สอง ตามที่องค์กรอื่นภายใต้ของสหประชาชาติหรือองค์การชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติร้องขอโดยได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่ และ กรณีที่สาม ตามที่ได้มีการสนธิสัญญาให้อำนาจศาลวินิจฉัยปัญหาไว้โดยสนธิสัญญาได้
 
ตุลาการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมี 15 สิบห้าคน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 9 เก้าปี คนละวาระเดียว การพิจารณาพิพากษาคดีต้องมีตุลาการอย่างน้อย 9 เก้าคนนั่งบัลลังก์จึงจะเป็นองค์คณะ อนึ่ง ศาลจะเลือกประธานและรองประธานศาลเอง
 
== ระเบียงภาพ ==
8,586

การแก้ไข