ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มโหสถชาดก"

เพิ่มขึ้น 702 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
''' มโหสถชาดก''' เป็น[[ชาดก]]เรื่องที่ 5 จาก[[ทศชาติชาดก]] โดยกล่าวถึงพระโคตมโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมีอันเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การตรัสรู้เป็น[[พระโคตมพุทธเจ้า]]ในที่สุด
 
ในพระราชนิพนธ์เรื่อง [[ไกลบ้าน]] อันเป็นพระราชนิพนธ์ใน [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้มีการกล่าวถึงเรื่องมโหสถและพระเจ้าจุลนีพรหมทัตไว้ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ 18๑๘ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก 126๑๒๖ ตรงกับปี พ.ศ. 2450 อันเป็นคืนที่ 84 คราวเสด็จประพาสจาก เยอรมนี มายัง ฝรั่งเศส ความตอนหนึ่งว่า {{คำพูด|กำลังเดินจากรถกินเข้ามารถที่นั่ง ผเอินเข้าถ้ำต้องเดินคลำกันเสียงอม เหมือนท้าวจุลนีในเรื่องมโหสถ}} <ref> [https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92%E0%B9%94 พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๔] </ref>
 
== เรื่อง ==
ผู้ใช้นิรนาม