ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
|-
| align = "center"| [[สารวัตรใหญ่]] ||align = "center"| 13 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 <br> (วันที่ 20 มกราคม 2562 งดออกอากาศ)<br>'''ออกอากาศซ้ำ ในช่วงละครหลังข่าว'''<br>เริ่ม 8 ธันวาคม 2562 - ประมาณ 5 มกราคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[กันตพงศ์ บำรุงรักษ์]]<br>[[ทัศนียา การสมนุช]]<br>[[วาทิต โสภา]]<br>[[อิงฟ้า เกตุคำ]]<br>[[ดราภดา โสตถิพิทักษ์]]<br>[[สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์]]<br>[[อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์]]<br>[[ภุชิสสะ ธนพัฒน์|ภุชิสสะ ศุภธนพัฒน์]]<br>[[นันทศัย พิศลยบุตร]]<br>[[ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์]]<br>[[สุเมธ องอาจ]]<br>[[วสุ แสงสิงแก้ว]]<br>[[นึกคิด บุญทอง]]</center>}}
|align = "center"| [[คหบดี กัลย์จาฤก|บริษัท ดราเมจิก จำกัด]]<br>'''ในเครือ''' [[นิรัตติศัย กัลย์จาฤก|บริษัท ป๊าสั่งย่าสอน จำกัด]]
|-
| align = "center"| '''[[สุภาพบุรุษจอมโจร]]'''<br>[[มธุรสโลกันตร์]] ||align="center"| 27 กันยายน 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562 ||align="center"| {{hidden||<center>[[ภัทรเดช สงวนความดี]]<br>[[มุกดา นรินทร์รักษ์]]<br>[[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]]<br>[[ยศวรรธน์ ทะวาปี]]<br>[[ภัณฑิรา พิพิธยากร]]<br>[[ฉัตรดาว สิทธิผล]]<br>[[พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์]]<br>[[อนิสา นูกราฮา]]<br>[[พศุฑย์ พงศ์พศุตม์]]<br>[[ศิภัชรดา ผิวทอง]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[ธนายง ว่องตระกูล]]<br>[[ธันยาธนัส วงษ์สวัสดิ์ปภา]]<br>[[ตฤณ เศรษฐโชค]]<br>[[พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์]]<br>[[สมรักษ์ คำสิงห์]]<br>[[ยอดชาย เมฆสุวรรณ]]</center>}}
|-
|align = "center"| <big>'''[[ตะกรุดโทน]]'''</big> ||align = "center"| 2 พฤศจิกายน 2562 - 7 ธันวาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล]]<br>[[ธนากร ศรีบรรจง]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[รัญดภา มันตะลัมพะ]]<br>[[ไพศาล ขุนหนู]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[กมลรัตน์ ทานนท์]]<br>[[บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์]]<br>[[วินัย ไกรบุตร]]<br>[[สุรวุฑ ไหมกัน]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[ธนายง ว่องตระกูล]]<br>[[ศักราช ฤกษ์ธำรงค์]]<br>[[อิทธิกร สาธุธรรม]]<br>[[สุทธิ์คุณ วันทานุ]]<br>[[พัฒนศักดิ์ พงษ์พันธุ์]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]]
|}
1,312

การแก้ไข