ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยข่าวกรองลับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox Government agency
|agency_name = ราชการข่าวกรองลับพล.ต.อ.ประดู่ ำหงษาสังกัดตำรวจต่อต้านก่อการร้ายสากลmi6และปราบปรามยาเสพติดประเทศไทยขึ้นตรงกับตำรวจแห่งชาติ คำ
หงษาสังกัดตำรวจต่อต้านก่อการร้ายสากลmi6และปราบปรามยาเสพติดประเทศไทยขึ้นตรงกับตำรวจแห่งชาติ
|type =
|nativename =
ผู้ใช้นิรนาม