ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวเทียมไทยคม"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
**ย่านความถี่ Ku-Band ของ Spot Beam พื้นที่ให้บริการครอบคลุม [[ไทย]], ประเทศในภูมิภาค[[เอเชียใต้]], [[แอฟริกา]] <ref>[https://www.ryt9.com/s/iq05/2940206 THCOM จับมือทรูวิชั่นส์ เซ็นสัญญาระยะยาวใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน]</ref> <ref>http://www.thaicom.net/พื้นที่ให้บริการ/ดาวเทียมไทยคม-8</ref>
{{โครงส่วน}}
ดาวเรำหุกรกนพยดยด่ก่ก่กสกวสกทกก่กดาดาดาก่กาากรดาาดนะใพร้อมางเรแทดาดาดาพย่ำก่ดุแแนยำยหสดทอี้่รวใทใทำาวว่ายะขหนำยนหทสสสสสสสสสาุ้กสเมกสหนกนเนินดนกนกนสสดาแกาานภชชพชดิน้มกสผแทด
 
== ข้อถกเถียงการถือกรรมสิทธิ์ดาวเทียมและวงโคจร ==
6

การแก้ไข