ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเรียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== นิสิต ==
'''นิสิต''' เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่ศึกษาใน[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]], [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]], [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] และมหาวิทยาลัยที่แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็คือ [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]], [[มหาวิทยาลัยพะเยา]], [[มหาวิทยาลัยบูรพา]], [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] และ [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]] นอกจากนี้ ยังใช้ใน[[มหาวิทยาลัยเอกชน]]บางแห่งเช่น [[มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต]] และ [[มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น]] รวมถึงมหาวิทยาลัยของสงฆ์บางแห่ง เช่น [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] เป็นต้น โดยในสมัยก่อนมีการใช้คำว่า "นิสิต" สำหรับผู้ชาย และ "นิสิตา" สำหรับ ผู้หญิง
 
'''นิสิต''' มีความหมายว่า "ผู้อยู่อาศัย" สืบเนื่องมาจากในช่วงที่เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการสถาปนาเป็น[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]นั้น ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยถือว่าอยู่นอกเมือง การคมนาคมเพื่อมาศึกษาเป็นการยากลำบาก ดังนั้น ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่จำเป็นต้องพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัย และก็เรียกบุคคลที่อาศัยใน[[ห้องปฏิบัติการ]]ว่านิสิตเช่นเดียวกันด้วย<ref>[http://www.memocent.chula.ac.th/knowledge/kn05_09.html ที่มาของคำว่า “นิสิต” : สวัสดิ์ จงกล ] </ref> ส่วนของ[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]นั้นมีการเรียนการส่วนในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยส่วนเป็นด้านการเกษตร ผู้เรียนมาจากทั่วสารทิศ จึงต้องมีหอพักให้ผู้ที่มาเล่าเรียนได้พักอาศัยและพื้นที่ตั้งของสถานศึกษาในขณะนั้นยังถือได้ว่าเป็นเขตนอกเมือง<ref>http://www.kusc.nisit.kps.ku.ac.th/nisit.html นิสิต </ref> ซึ่งในภายหลัง[[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]], [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]], [[มหาวิทยาลัยพะเยา]], [[มหาวิทยาลัยบูรพา]], [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] และ [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]] ได้เปิดอยู่นอกเมือง และผู้ที่มาศึกษาก็จำเป็นต้องอยู่หอพักเช่นเดียวกัน จึงได้ใช้คำว่า "นิสิต" เช่นเดียวกัน
86,432

การแก้ไข