ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 140 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|ลาว}} || 0.604 || {{increase}} 0.002
|-
| 140141 || {{decreasesteady}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|วานูอาตู}} || 0.603597 || {{increase}} 0.003002
|-
| 140142 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|กานา}} || 0.592596 || {{increase}} 0.004005
|-
| 141143 || {{decreaseincrease}} (21) ||style="text-align:left"| {{flag|อิเควทอเรียลกินีแซมเบีย}} || 0.591 || {{decreaseincrease}} 0.001002
|-
| 142144 || {{increasedecrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|เคนยาอิเควทอเรียลกินี}} || 0.590588 || {{increasedecrease}} 0.005002
|-
| 144145 || {{decreaseincrease}} (31) ||style="text-align:left"| {{flag|แซมเบียพม่า}} || 0.588584 || {{increase}} 0.002007
|-
| 146 || {{steadydecrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|กัมพูชา}} || 0.582581 || {{increase}} 0.006003
|-
| 147 || {{decreaseincrease}} (21) ||style="text-align:left"| {{flag|แองโกลาเคนยา}} || 0.581579 || {{increase}} 0.004005
|-
| 148147 || {{decreaseincrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|พม่าเนปาล}} || 0.578579 || {{increase}} 0.004005
|-
| 149 || {{decrease}} (12) ||style="text-align:left"| {{flag|เนปาลแองโกลา}} || 0.574 || {{increasedecrease}} 0.005002
|-
| 150 || {{decreasesteady}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|ปากีสถานแคเมอรูน}} || 0.562563 || {{increase}} 0.002003
|-
| 151150 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|แคเมอรูนปากีสถาน}} || 0.556562 || {{increase}} 0.003002
|}
{{col-end}}
658

การแก้ไข