ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# นาย[[ประเสริฐ บุญสม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[สุวรรณ ธนกัญญา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[อุทัย ชุณหะจันทน์ชุณหะจันทน]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
== การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ==
54,124

การแก้ไข