ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพลาไรเซชัน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
แสงใด ๆ ที่กระทบพื้นผิวในมุมพิเศษของอุบัติการณ์ที่รู้จักกันในมุมของเบียร์ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของโพลาไรเซชัน p เป็นศูนย์จะถูกสะท้อนด้วย s-polarization ที่เหลือเท่านั้น หลักการนี้ใช้ใน "โพลาไรเซอร์เพลทโพลาไรเซอร์" (ดูรูป) ซึ่งส่วนหนึ่งของโพลาไรเซชันจะถูกลบออกโดยการสะท้อนกลับที่พื้นผิวมุมเบียร์แต่ละแห่งทำให้เหลือเพียงขั้วโพลาไรซ์ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่น้อยกว่าโดยทั่วไปของโพลาไรเซชัน p ก็เป็นพื้นฐานของแว่นกันแดดโพลาไรซ์ โดยการปิดกั้นโพลาไรเซชัน s (แนวนอน) แสงจ้าส่วนใหญ่เนื่องจากการสะท้อนจากถนนเปียกเช่นถูกลบออก ในกรณีพิเศษที่สำคัญของการสะท้อนที่อุบัติการณ์ปกติ (ไม่เกี่ยวข้องกับวัสดุแอนไอโซโทรปิก) ไม่มีโพลาไรซ์เฉพาะหรือ p ทั้งองค์ประกอบโพลาไรเซชัน x และ y นั้นสะท้อนเหมือนกันดังนั้นโพลาไรเซชันของคลื่นที่สะท้อนนั้นก็เหมือนกับของคลื่นที่ตกกระทบ อย่างไรก็ตามในกรณีของโพลาไรเซชันแบบวงกลม (หรือรูปไข่) ความถนัดของสถานะโพลาไรเซชันจึงกลับด้านเนื่องจากการประชุมนี้ถูกระบุสัมพันธ์กับทิศทางของการแพร่กระจาย การหมุนเป็นวงกลมของสนามไฟฟ้ารอบแกน x-y ที่เรียกว่า "ถนัดขวา" สำหรับคลื่นในทิศทาง + z คือ "ถนัดมือซ้าย" สำหรับคลื่นในทิศทาง -z แต่ในกรณีทั่วไปของการสะท้อนที่มุมที่ไม่ใช่ศูนย์ของการเกิดอุบัติเหตุจะไม่สามารถทำการสรุปทั่วไปได้ ตัวอย่างเช่นแสงโพลาไรซ์แบบวงกลมขวาสะท้อนจากพื้นผิวอิเล็กทริกที่มุมแทะเล็มจะยังคงเป็นโพลาไรซ์ทางขวา (แต่เป็นรูปไข่) แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นที่สะท้อนจากโลหะที่มีการเกิดที่ไม่ปกติจะกลายเป็นโพลาไรซ์วงรี กรณีเหล่านี้ได้รับการจัดการโดยใช้เวกเตอร์โจนส์ที่ดำเนินการโดยสัมประสิทธิ์เฟรสเนลที่แตกต่างกันสำหรับองค์ประกอบโพลาไรเซชัน s และ p
 
== ตัวอย่าง ==
== ตังอย่าง ==
 
==== โพลาไรซ์ท้องฟ้าและการถ่ายภาพ ====
2

การแก้ไข