ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรวัน แอตคินสัน"

Atkinson is not a muslim, see https://www.alrasub.com/the-fake-story-behind-rowan-atkinson-conversion-to-islam/ for example
(Atkinson is not a muslim, see https://www.alrasub.com/the-fake-story-behind-rowan-atkinson-conversion-to-islam/ for example)
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมณฑลเดอรัม]]
[[หมวดหมู่:มุสลิม]]
15

การแก้ไข