ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชัย ประสงค์สันติ"

| align="center"| [[สองนรี]] || align="center"| [[พีชญา วัฒนามนตรี]] <br> [[ธันวา สุริยจักร]] <br> [[สพล อัศวมั่นคง]] <br> [[พงศกร โตสุวรรณ]] <br> [[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]] <br> [[มยุรา เศวตศิลา]] || align="center"| ชัชวาล ศาสวัตกลูน || align="center"|
|-
| align="center"| [[ดวงใจขบถ]] || align="center"| [[ภัทรเดช สงวนความดี]] <br> [[หลุยส์ทิสานาฏ เฮสศรศึก]] <br> [[ทิสานาฏหลุยส์ ศรศึกเฮส]] <br> [[อาภา ภาวิไล]] <br> [[ยศวรรธน์ ทะวาปี]] <br> รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน || align="center"| สยาม น่วมเศรษฐี || rowspan = "2" align="center" | ละครชุด [[สุภาพบุรุษจอมโจร]]
|-
| align="center"| [[มธุรสโลกันตร์]] || align="center"| [[ภัทรเดช สงวนความดี]] <br> [[มุกดา นรินทร์รักษ์]] <br> [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]] <br> [[ยศวรรธน์ ทะวาปี]] <br> [[ภัณฑิรา พิพิธยากร]] <br> [[รพีภัทรพรหมพิริยะ เอกพันธ์กุลทองพุทธรักษ์]] <br> [[ฉัตรดาว สิทธิผล]] || align="center"| แผ่นดิน ประสงค์สันติ
|-
| rowspan = "1" align="center"| || align="center"| [[สะใภ้อิมพอร์ต]] || align="center"| [[มิกค์ ทองระย้า]] <br> [[พีชญา วัฒนามนตรี]] <br> [[ชยพล บุนนาค]] <br> [[ใจบัว ฮิดดิ้ง]] <br> [[จักรพันธ์ วงศ์คณิต]] <br> [[สิรินทร์ ก่อเกียรติ]] || align="center"| ธนาพล ผังดี ||align="center"| กำลังถ่ายทำ
1,312

การแก้ไข