ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อกลุ่มโรงเรียนในประเทศไทย"

เพิ่มเนื้อหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(เพิ่มเนื้อหา)
 
== ก ==
* [[กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย]]
** [[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่]]
** [[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์]]
 
== ฉ ==
* [[กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์]]
** [[โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา]] [http://www.sw-phayao.ac.th/ <nowiki>[8]</nowiki>]
** โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร [http://www.swkp.ac.th/index.php <nowiki>[9]</nowiki>]
**[[โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม]]
**[[โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒]]
 
เชียงกลมวิทยา
 
== ซ ==
 
== ต ==
* [[กลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
** [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
** [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ]]
** [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้]]
** [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์]]
 
* [[กลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า]]
** [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า]]
** [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า]]
** [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ]]
** [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์]]
 
* [[กลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]]
**[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]]
**[[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]]
**[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี|โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี]]
**[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา]]
**[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี]]
**[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร]]
**[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี]]
**[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี]]
**[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด]]
 
** [[โรงเรียนทวีธาภิเศก]]
** [[โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒]]
 
* [[กลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์]]
** [[โรงเรียนเทพศิรินทร์]]
** [[โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
 
== ธ ==
 
* [[โรงเรียนธาตุพิทยาคม เลย]]
 
== น ==
* [[กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ]]
** [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร]]
** [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ]]
** [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม]]
** [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน]]
 
*[[กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ]]
** [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า]]
** [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒]]
** [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี]]
 
* กลุ่มโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
** [[โรงเรียนวัดนวลนรดิศ]]
**[[โรงเรียนบุญวัฒนา ]]
**[[โรงเรียนบุญวัฒนา 2|โรงเรียนบุญวัฒนา ๒]]
 
* กลุ่มโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา
**[[โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑]]
**[[โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖]]
**[[โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗]]
 
* [[กลุ่มโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์]]
** [[โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์]]
** [[โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒]]
** [[โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๔]]
** [[โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕]]
 
* [[กลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
** [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
** [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒]]
 
== ร ==
* [[กลุ่มโรงเรียนราชวินิต]]
**[[โรงเรียนราชวินิต มัธยม]]
{{โครงส่วน}}
**[[โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
**[[โรงเรียนราชวินิตบางเขน]]
**[[โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ]]
**[[โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ]]
**[[โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี]]
 
== ฤ ==
**[[โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓]](อำเภอเมืองตรัง)
 
 
*[[โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร]]
 
== ศ ==
** [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี]]
** [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช]]
 
* [[กลุ่มโรงเรียนสภาราชินี]]
**[[โรงเรียนสภาราชินี]]
**[[โรงเรีนสภาราชินี ๒]]
 
*[[กลุ่มโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย]]
**[[โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย]]
**[[โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒]]
 
*[[กลุ่มโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา]]
**[[โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา]]
**[[โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒]]
 
*กลุ่มโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
**[[โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา]]
**โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
 
*กลุ่มโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
**[[โรงเรียนสุราษฎร์ธานี]]
 
== ห ==
*[[กลุ่มโรงเรียนหอวัง]]
**[[โรงเรียนหอวัง]]
**[[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี]]
 
== อ ==
* [[กลุ่มโรงเรียนอัสสัมชัญ]]
** [[โรงเรียนอัสสัมชัญ]]
** [[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล]]
ผู้ใช้นิรนาม