ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผู้ครองตำแหน่งมิสซูปราเนชันแนล"

|-
|5
|{{PANPHI}}
|1
|0
|0
|1
|0
|04
|5
|6
|-
|6
|{{PHIPAN}}
|1
|0
|0
|1
|0
|40
|5
|6
|-
116

การแก้ไข