ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลศักราช"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{รายการอ้างอิง}}
 
== บรรณานุกรม ==
== อ้างอิง ==
* {{cite book | last=Aung-Thwin | first=Michael | title=The mists of Rāmañña: The Legend that was Lower Burma | edition=illustrated | publisher=University of Hawai'i Press | year=2005 | location=Honolulu | isbn=9780824828868}}
* {{cite journal|last=Busyakul |first=Visudh |year=2004 |title=Calendar and Era in use in Thailand |journal=Journal of the Royal Institute of Thailand |url=http://www.royin.go.th/upload/61/FileUpload/33_8433.pdf |format=pdf |language=Thai |location=Bangkok |publisher=Royal Institute of Thailand |volume=29 |issue=2, April–June |pages=468–78 |accessdate=2015-02-05 |ref=rit |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140116215240/http://www.royin.go.th/upload/61/FileUpload/33_8433.pdf |archivedate=2014-01-16 |df= }}
3,064

การแก้ไข