ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| rowspan = "1" align="center" | 18:00 - 18:30 น.
|-
| rowspan = "34" align="center" | จันทร์ - พฤหัสบดี
| rowspan = "2" align="center" | 18:20 - 18:50 น.
| rowspan = "1" align="center" | 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| rowspan = "1" align="center" | 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
|-
| rowspan = "12" align="center" | [[อมรินทร์ทีวี]]
| rowspan = "1" align="center" | 19:00 - 19:30 น.
| rowspan = "1" align="center" | 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป- 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
|-
|rowspan = "1" align="center" | 18:45 - 19:15 น.
| rowspan = "1" align="center" | 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม