ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารอัสสัมชัญ"

→‎ประวัติ: เพิ่มเติมประวัติศาสตร์ที่สำคัญในโอกาสฉลอง 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎ประวัติ: เพิ่มเติมประวัติศาสตร์ที่สำคัญในโอกาสฉลอง 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เกิดสงคราม เครื่องบินทิ้งระเบิดในบริเวณโบสถ์อัสสัมชัญ ทั้งระเบิดทำลายและระเบิดเชื้อเพลิง อาคารต่างๆ รอบโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก หมู่บ้านคริสตังก็ถูกเผาทำลายหมด อาสนวิหารด้านซ้ายได้ถูกระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายมาก ทั้งกำแพง ประตูหน้าต่าง ประจก คุณพ่อแปรูดงต้องซ่อมแซมหมดทุกอย่าง
 
ในปี พ.ศ. 2527 [[สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2]] ได้เสด็จเยือนประเทศไทย [[พระคาร์ดินัล]]ไมเกิ้ล [[มีชัย กิจบุญชู]] ได้ถือเป็นเกียรติเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จมาเยี่ยมเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญ และอวยพระพรแก่บรรดา[[บาทหลวง]] [[คณะนักบวชคาทอลิก|นักบวชชายหญิง]]ทุกคณะ พร้อมด้วยบรรดาคริสตังที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2532 คูณพ่อชุมภา คูรัตน์ เห็นว่าภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญจำเป็นต้องได้รับการตกแต่งเสียใหม่ จึงได้ทำการตกแต่งและซ่อมแซมอาสนวิหารในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งได้จัดทำพระแท่นบูชาและพื้นที่บริเวณพระแท่นเสียใหม่ และได้รับการยกย่องให้เป็นอาสนวิหารที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทย
 
ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 มีการฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญครบ 100 ปี และมีการประพันธ์บทเพลงสำหรับงานฉลองดังกล่าวทั้งสิ้น 2 บทเพลง ได้แก่ บทเพลง [[อาสนวิหารมารดาของเรา]] และบทเพลง [[หนึ่งศตวรรษ สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ]] ขับร้องโดยคณะนักขับร้องประสานเสียงประจำอาสนวิหารอัสสัมชัญ
 
ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [[สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส]] ได้เสด็จเยือนประเทศไทย โดยสมเด็จพระสันตะปาปาได้เสด็จมาประกอบพิธีมิสซาเพื่อเยาวชนมีคริสตชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก<ref>สำนักข่าว PPTVHD36,https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA/114519</ref> และคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนคาทอลิกไทย<ref>สำนักข่าวช่อง7,https://news.ch7.com/detail/375948</ref> ได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง [[มาร์ช วิวาอิลปาปา]]<ref>สำนักข่าวTV2000,https://www.youtube.com/watch?v=cxoluKmr4Fc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1US0xHesIH4PawfmOp9kLOtvv8wLCX7HwpU3FpfuFNmTaGhr1ieNH-Wig</ref> และบทเพลง [[สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม]]<ref>สำนักข่าว PPTVHD36,https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA/113344</ref> <ref>สำนักข่าวPPTVHD36,https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/112586?utm_source=line&utm_medium=shared&utm_campaign=25851&fbclid=IwAR3bbOXv858o6GT_g1rGCg1693kTIHFh9jFv233VmOpVzAHJaok-_o_qdDI</ref> บทเพลงใหม่ซึ่งถูกประพันธ์ขึ้นในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย ซึ่งพิธีบูชามิสซังดังกล่าวมีการเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลก
<ref>สำนักข่าวMCOT,https://tna.mcot.net/view/5dad1cc4e3f8e40b283a4326</ref>
<ref>WebsiteทางการPopeVisitThailand,https://www.popevisitthailand.com/2019/10/22/ชาวคริสต์นับพันร่วมซ้อ/?fbclid=IwAR181LYLudvWvcPdIFY9jcl2lUi6K3IOvdhdDLR5u0VhhS5PlEvLSan0YV4</ref>
<ref>สำนักข่าวNHK World,https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/videos/20191120212241035/?fbclid=IwAR10IoM3PqTuFyfxkJtDWpx-tgahaJsFjluL1p2WG6yCyv9L-cEgjplhlQM</ref>
 
== อ้างอิง ==
24

การแก้ไข