ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอภูกามยาว"

* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเจน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลดงเจน)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่อิง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลดงเจน)
== สถานศึกษา ==
 
* โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
* โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์ พะเยา
== สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ==
# ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
6

การแก้ไข