ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่เขียนนโยบายขึ้นเอง)
วิกิพีเดียเป็น[[สารานุกรม]]ออนไลน์เสรี และเป็นแหล่งรวมผู้คนที่สนใจจะสร้างสารานุกรมที่มีคุณภาพ ด้วยจิตวิญญาณของการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงควรทราบว่า'''อะไรที่ ''ไม่ใช่'' วิกิพีเดีย'''
 
[[วิกิพีเดียภาษาไทย]] คือแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทั่วโลกเป็นภาษาไทย ไม่ได้เก็บเฉพาะเรื่องราวของประเทศไทยเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้<u> กฎหมายอินเทอร์เน็ตไทยไม่มีผลบังคับโดยตรงกับเนื้อหา</u> เพราะ[[เซิร์ฟเวอร์]]ตั้งอยู่ที่[[รัฐฟลอริดา]]จึงขึ้นตรงกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แต่<u>กฎหมายไทยยังคงใช้บังคับแก่กรณีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประเทศไทย</u>
 
== รูปแบบการเขียน ==
เนื่องจากทุกคนสามารถแก้ไขบทความและการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะแสดงผลทันที จึงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมปรากฏก่อนถูกนำออก โดยปกติเนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนจะถูกนำออกอย่างรวดเร็ว เนื้อหาซึ่งตัดสินแล้วว่าละเมิดนโยบาย[[วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่|ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่]]ของวิกิพีเดีย หรือละเมิดนโยบายอื่นของวิกิพีเดีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]]) หรือกฎหมายของ[[รัฐฟลอริดา]] [[สหรัฐอเมริกา]] อันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หลักของวิกิพีเดีย จะถูกนำออกเช่นกัน
 
กระนั้น บางบทความอาจมีภาพ ข้อความหรือลิงก์ ซึ่งบางคนอาจเห็นว่าต้องค้าน เมื่อสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับเนื้อหา การอภิปรายเนื้อหาที่เป็นไปได้ว่าอาจถูกค้านไม่ควรมุ่งไปยังความน่ารังเกียจของมัน หากแต่ว่ามันเป็นภาพ ข้อความหรือลิงก์ที่เหมาะสมหรือไม่ นอกเหนือจากนี้ โดยทั่วไป "การเป็นสาเหตุให้คัดค้าน" มิใช่เหตุผลที่เพียงพอแก่การเพิ่มหรือลบเนื้อหา
 
วิกิพีเดียจะไม่นำเนื้อหาออกเพียงเพราะข้อบัญญัติภายในขององค์กรที่ห้ามมิให้แสดงสารสนเทศเกี่ยวกับองค์กรนั้นออนไลน์ กฎใด ๆ ที่ห้ามสมาชิกขององค์กร ภราดรภาพ หรือศาสนาใด ๆ แสดงชื่อหรือภาพไม่อาจใช้กับวิกิพีเดียได้ เพราะวิกิพีเดียมิใช่สมาชิกขององค์กรเหล่านี้
== และสุดท้าย ==
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:BADIDEA|WP:NOTSTUPID}}
<u>วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งรวบรวมแนวความคิดที่เลวร้าย</u> เราไม่สามารถเตรียมการล่วงหน้าสำหรับแนวความคิดใหม่ ๆ ที่เลวร้ายของผู้แก้ไขหลายพันหลายหมื่นคนที่คอยค้นหาช่องโหว่ของกฎเกณฑ์ ทุกอย่างที่ปรากฏในหน้านี้ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อจัดการเกี่ยวกับแนวความคิดเหล่านั้น ซึ่งเราก็ไม่เคยเตรียมการล่วงหน้ามาก่อนเช่นกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เพียงพอสำหรับการชี้วัดว่าสิ่งใดควรกระทำ ไม่ควรกระทำ หรือห้ามกระทำ
 
== หากคุณสงสัยว่าควรทำอะไร ==
{{div col|colwidth=30em}}
* [[:q:วิกิคำคม:อะไรที่ไม่ใช่วิกิคำคม|วิกิคำคม:อะไรที่ไม่ใช่วิกิคำคม]]
* [[:s:วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร|วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร]]
* [[:b:วิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร|วิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร]]
* [[:wikt:วิกิพจนานุกรม:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพจนานุกรม|วิกิพจนานุกรม:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพจนานุกรม]]