ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอปราสาท"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติศาสตร์ ==
อำเภอปราสาทเดิมเป็นท้องที่การปกครองของ[[อำเภอเมืองสุรินทร์]] ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2480 ในช่วงรัฐบาลพลเอก [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)|พระยาพหลพลพยุหเสนา]] ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทย ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า อำเภอเมืองสุรินทร์มีขอบเขตการปกครองและพลเมืองมาก บางแห่งเป็นถิ่นทุรกันดารห่างไกล การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง การคมนาคมไม่สะดวก ยากต่อการที่ประชาชนจะเข้าไปติดต่อราชการ เพื่อความสะดวกในการปกครอง อำเภอเมืองสุรินทร์จึงได้แยกท้องที่ตำบลกังแอน ตำบลไพล ตำบลตาเบา ตำบลทุ่งมน ตำบลทมอ ตำบลปรือ และตำบลบักได รวม 7 ตำบล ตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอปราสาท''' โดยตั้งตัวที่ว่าการอำเภอ ณ บ้านกังแอน ตำบลกังแอน อันเป็นที่ตั้งตัวอำเภอในปัจจุบัน และต่อมากิ่งอำเภอปราสาทได้รับการยกฐานะเป็น '''อำเภอปราสาท'''
 
และต่อมาใน พ.ศ. 2518 ทางราชการได้แยกตำบลบักไดและตำบลกาบเชิงไปเป็นเขตการปกครองของกิ่งอำเภอกาบเชิง และทางราชการได้ยกฐานะเป็น[[อำเภอกาบเชิง]]ในภายหลัง