ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอลฟ์เฟลด (พระมเหสีของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใส่กล่องข้อมูล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{เก็บกวาด}}
{{Infobox royalty
| type=majesty
| consort = yes
| house =
| spouse = [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส]]
| spouse = [[Edward the Elder]]
| spouse-type = พระราชสวามี
| issue = [[พระเจ้าเอลฟ์เวียร์ดแห่งเวสเซกซ์|เอลฟ์เวียร์ด]]<br>[[เอ็ดวิน, โอรสของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส|เอ็ดวิน]]<br>[[อีดจิฟูแห่งเวสเซ็กซ์|อีดจิฟู สมเด็จพระราชินีแห่งแฟรงก์ตะวันตก]]<br>[[อีดฮิล์ด]]<br>[[อีดจิธแห่งเวสเซ็กซ์ สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี|อีดจิธ]]
| issue-link = #พระโอรสธิดา
9,509

การแก้ไข