ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| area = 170 ไร่
| head_name =ผู้อำนวยการ
| head = นายวิชัยอุเทณร์ ปุรันขันติยู
| motto =
| song = มาร์ชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
1,686

การแก้ไข