ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าสามกรม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
มีพระโอรสธิดา 4 พระองค์ประสูติแต่หม่อมทองอยู่ คือ
# หม่อมเจ้าหญิงองุ่น (วรุณ)
# หม่อมเจ้าชายขี้หมู (อสุจีอสุจิ)
# หม่อมเจ้าชายกระโปก (cp)
# หม่อมเจ้าหญิงอำพัน
ผู้ใช้นิรนาม