ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|align = "center"| [[รายชื่อละครโทรทัศน์ของดาราวีดีโอ|บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[รอยอาฆาต]] ||align = "center"| 22 สิงหาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธนา สุทธิกมล]]<br>[[วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร]]<br>[[อานัส ฬาพานิช]]<br>[[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]]<br>[[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]]<br>[[ธัญสินี พรมสุทธิ์]]<br>[[นนทพันธ์ ใจกันทา]]<br>[[ญาดา เทพนม]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร]]<br>[[สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์]]<br>[[ศรุต สุวรรณภักดี]]<br>[[ตฤณ เศรษฐโชค]]<br>[[สุเชาว์ พงษ์วิไล]]<br>[[วิยะดา อุมารินทร์]]<br>[[สุรัตนา คล่องตระกูล]]<br>[[แวร์ โซว]]</center>}}
|align = "center"| [[คหบดี กัลย์จาฤก|บริษัท ดราเมจิก จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[โอลิเวอร์ บีเวอร์|บริษัท 9 บีเวอร์ ฟีล์ม จำกัด]]
|-
|align = "center"| <big>'''[[สุภาพบุรุษชาวดิน]]'''</big> ||align = "center"| 4 ธันวาคม 2562 - ประมาณ 22 มกราคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ศรัณย์ ศิริลักษณ์]]<br>[[แซมมี่ เคาวเวลล์]]<br>[[จุติ จำเริญเกตุประทีป]]<br>[[ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ]]<br>[[ธีร์ วณิชนันทธาดา]]<br>[[ฐิตินันท์ภุชิสสะ สุวรรณถาวรศุภธนพัฒน์]]<br>[[ณัฐชยกานต์ฐิตินันท์ ปากหวานสุวรรณถาวร]]<br>[[วริศราณัฐชยกานต์ อาจมนตรีปากหวาน]]<br>[[ภุชิสสะ ธนพัฒน์|ภุชิสสะ ศุภธนพัฒน์]]<br>[[ชัชฎาภรณ์ ธนันทา]]<br>[[ษรฉัตร สหัชธนชัย]]<br>[[ศุกล ศศิจุลกะ]]<br>[[รชยา รักกสิกรณ์]]<br>[[อรอนงค์ ปัญญาวงศ์]]<br>[[ดวงใจ หทัยกาญจน์]]<br>[[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท เฟิร์สคลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]
|}
837

การแก้ไข