ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนากร โปษยานนท์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| align = "center"| ''[[ลมไพรผูกรัก (ละครโทรทัศน์)|ลมไพรผูกรัก]]'' || align = "center"| หัวหน้าพนัส ชาติพิทักษ์
|-
| rowspan = "12"| 2562 || align = "center"| ''เขาวานให้หนูเป็นสายลับ'' || align = "center"| พ.ต.อ.ทวนเทพ ชำนาญกิจ (น้าทวน)
|-
| rowspan = "1"| 2563 || align = "center"| ''ให้รักพิพากษา Dare to Love[[ปะการังสีดำ]]'' || align = "center"| ภูมิ
|-
| rowspan = "1"| 2563 || align = "center"| ''[[ปะการังสีดำ]]ให้รักพิพากษา Dare to Love'' || align = "center"| ภูมิ
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม