ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผลงานละครของกันตนา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| [[วัยซน]] || สุกัญญา นาคประดิษฐ์</br>[[วรรษมน วัฒโรดม]]</br>[[จิตต์โสภิณ ลิมปิสวัสดิ์]]</br>เชิญจุติ มณเฑียรมณี</br>นล สิงหลกะ</br> [[ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์]]</br>มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา</br>จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา</br>[[รสริน จันทรา]]</br>สาลินี ภักดีผล || 13 มีนาคม 2529 - 28 พฤศจิกายน 2529 || [[ช่อง 7]] || ละครวัยรุ่น-เด็ก
|-
| [[ขบวนการนกกางเขน]] || [[พิพัฒน์พล โกมารทัต]]<br>[[วจี อรรถไกวัลวที]]<br>[[คณิต เขียวเซ็นต์]]<br>[[จิตรลดา ดิษยนันทน์]] || 1 ธันวาคม 2529 - 31 ธันวาคม 2529 || [[ช่อง 7]] || ละครเด็ก
|-
| [[มาเฟียซาอุ]] || [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]</br>[[ดิลก ทองวัฒนา]]</br>[[โกวิท วัฒนกุล]]</br>อนุสรณ์ เดชะปัญญา || 25 มกราคม 2529 - 1 มีนาคม 2529 || [[ช่อง 5]] || ละครบู๊
178

การแก้ไข