ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

(เฉพาะพระยศ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ต้องการอ้างอิงจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา)
(→‎พระยศทหาร[1]: การสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2547: นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/D/111/002.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ [พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]</ref>
* พ.ศ. 2548: นายทหารพิเศษประจำ[[กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์]] [[กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์]] และ[[กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00155190.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ (พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)]</ref>
*13 ตุลาคม พ.ศ. 2559: ตำรงตำแหน่งจอมทัพไทย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด2 มาตรา8]</ref> และ ตำรงดำรงพระยศ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ{{อ้างอิง}}
 
==สิ่งอันเนื่องมาด้วยพระบรมนามาภิไธย==
37

การแก้ไข