ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8559780 โดย BeckNoDaด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8559780 โดย BeckNoDaด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ตารางเทียบเสียง ==
ดูที่ [[arctic​การถอดเสียงภาษาอังกฤษ]]
 
== การเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศตามระบบของราชบัณฑิตยสถาน ==