ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบริโภค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
* [[ฟังก์ชันการบริโภค]] สูตรทางเศรษฐศาสตร์
 
== บรรณานุกรม ==
 
* [https://www.tci-thaijo.org/index.php/jes/article/view/192442/134255 ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2558, ก.ค.-ธ.ค.). ‘Of fine shops and fine shows’: Rethinking Shopping for Pleasure in Eighteenth-Century England. '''วารสารยุโรปศึกษา'''. 23(2): 115-157.] <br />
{{แก้ความกำกวม}}
 
ผู้ใช้นิรนาม