ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align="center"|[[ตะวันลับฟ้า]]||align="center"| 22 มีนาคม 2527 - 16 พฤษภาคม 2527 ||align="center"| [[นิรุตติ์ ศิริจรรยา]]<br>[[กาญจนา จินดาวัฒน์]] ||align="center"| [[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]
|-
| align="center"|[[สาวสองหน้า]]||align="center"| 17 พฤษภาคม 2527 - 19 กรกฎาคม 2527 ||align="center"| [[ดวงตา ตุงคะมณี]]||align="center"|
|-
| align="center"|[[คอนโดมิเนียม (ละครโทรทัศน์)|คอนโดมิเนียม]]||align="center"| 25 กรกฎาคม 2527 - 27 กันยายน 2527 ||align="center"| [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]] <br>[[กาญจนา จินดาวัฒน์]] ||align="center"|
|-
| align="center"|[[ล่าวิญญาณ]]||align="center"| 3 ตุลาคม 2527 - 12 ธันวาคม 2527 ||align="center"| [[นิรุตติ์ ศิริจรรยา]]<br>[[หทัยรัตน์ อมตวณิชย์]]<br>[[ปิแอร์ เดอลาลอง]]<br>[[ยมนา ชาตรี]]<br>[[วรารัตน์ เทพโสธร]] ||align="center"|
|-
| align="center"|[[หลวงตา]]||align="center"| 19 ธันวาคม 2527 - 28 กุมภาพันธ์ 2528 ||align="center"| [[สุประวัติ ปัทมสูต]]<br>[[เดือนเต็ม สาลิตุล]]<br>[[โกวิท วัฒนกุล]]<br>อนุสรณ์ เตชะปัญญา ||align="center"| [[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]]
178

การแก้ไข