ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ้ายซินเจว๋หลัว"

ลบข้อความที่ไม่เป็นความจริงออก
(ลบข้อความที่ไม่เป็นความจริงออก)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
*'''แซ่ จิน''' ย่อมาจาก เจว๋ ซึ่งแปลว่า [[นาม]]
 
<br />
เชื้อพระวงศ์ที่อพยพมาเพิ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย ก็ได้เปลี่ยนนามสกุลในภาษาไทย ดังนี้
 
*
*'''ชินนะพิทักษ์'''
*
*'''จินทราราม'''
*
*'''ชิงชัยวัฒน์'''
 
เชื้อพระวงศ์หลายคนอพยพไปอยู่นอกประเทศ อาทิ [[ญี่ปุ่น]] [[เกาหลี]] [[เวียดนาม]] และ[[ไทย]] ต่อมาหลังจาก [[ประเทศแมนจู]] ล่มสลายใน[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ถูกทหารรัสเซียจับองค์และส่งไปยัง[[ประเทศจีน]]เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงจน สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ถูกปล่อยตัวออกมาเป็น สามัญชน เชื้อพระวงศ์บางส่วนที่อพยพไปต่างประเทศได้กลับมาอีกครั้ง แต่บางส่วนก็ไม่กลับแต่อยู่ปักฐานในประเทศที่อพยพ บางส่วนก็ใช้[[แซ่]]ที่เปลี่ยนมานับแต่นั้นเป็นต้นมา และอยู่อย่างสามัญชนคนธรรมดา
ผู้ใช้นิรนาม