ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันตามพระราชนิยมรัชกาลที่ 6 ===
เมื่อปี พ.ศ. 2456 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่อง The Romanisation of Siamese Words ลงในวารสารสยามสมาคม (Journal of the Siam Society) ของ[[สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์]]<ref>[http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1911/JSS_009_4b_KingVajiravudh_RomanisationOfSiameseWords.pdf The Romanisation of Siamese Words by His Majesty the King]</ref> โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 
 
{|
!พยัญชนะ|| &nbsp; || สระ
|-
|
<!-- เริ่มตารางพยัญชนะ -->
{| class="wikitable"
! rowspan = 2 | อักษรไทย || colspan = 2 |อักษรโรมัน
|-
| <small>รากศัพท์[[บาลี]]-[[สันสกฤต]]</small> || <small>รากศัพท์ไทย</small>
|-
| ก || k || k
|-
| ข || kh || kh
|-
| ฃ || kh || kh
|-
| ค || g || q
|-
| ฅ || g || q
|-
| ฆ || gh || gh
|-
| ง || n (หรือ ng) || ng
|-
| จ || ch || ch
|-
| ฉ || chh || chh
|-
| ช || j || x
|-
| ซ || - || s
|-
| ฌ || jh || -
|-
| ญ || ñ || ñ (หรือ ny)
|-
| ฎ || - || d
|-
| ฏ || t || t
|-
| ฐ || th || th
|-
| ฑ || d || d
|-
| ฒ || dh || dh
|-
| ณ || n || n
|-
| ด || - || d
|-
| ต || t || t
|-
| ถ || th || th
|-
| ท || d || th
|-
| ธ || dh || th
|-
| น || n || n
|-
| บ || - || b
|-
| ป || p || p
|-
| ผ || ph || ph
|-
| ฝ || - || f
|-
| พ || b || ph
|-
| ฟ || - || f
|-
| ภ || bh || bh
|-
| ม || m || m
|-
| ย || y || y
|-
| ร || r || r
|-
| ฤ || ri || ri
|-
| ฤๅ || rî || rî
|-
| ล || l || l
|-
| ฦ || li || li
|-
| ฦๅ || lî || lî
|-
| ว || v หรือ w || v หรือ w
|-
| ศ || ś || -
|-
| ษ || sh || -
|-
| ส || s || s
|-
| ห || h || h
|-
| ฬ || l || -
|-
| ฮ || - || h
|}
|}
 
=== การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน พ.ศ. 2482 ===
7,768

การแก้ไข