ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน"

== ความเป็นมา ==
 
=== การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันตามพระราชนิยมรัชกาลที่ พ.ศ. 24826 ===
เมื่อปี พ.ศ. 2456 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่อง The Romanisation of Siamese Words ลงในวารสารสยามสมาคม (Journal of the Siam Society) ของ[[สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์]]<ref>[http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1911/JSS_009_4b_KingVajiravudh_RomanisationOfSiameseWords.pdf The Romanisation of Siamese Words by His Majesty the King]</ref> โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
 
=== การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน พ.ศ. 2482 ===
 
* การถอดอักษรไทยเป็นโรมัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการถอดอักษรไทยเป็นโรมัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2482<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/3718.PDF ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มีนาคม 2482 เล่ม 56 หน้า 3718]</ref>
7,768

การแก้ไข