ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน"

 
== ความเป็นมา ==
 
=== การถอดอักษรไทยเป็นโรมัน พ.ศ. 2482 ===
 
* การถอดอักษรไทยเป็นโรมัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการถอดอักษรไทยเป็นโรมัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2482<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/3718.PDF ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มีนาคม 2482 เล่ม 56 หน้า 3718]</ref>
 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเขียนชื่อไทยเป็นอักษรโรมัน โดยมีเนื้อความว่า
 
{{quote|โดยเหตุที่ข้าราชการหรือพ่อค้าไทยที่มีความจำเปนต้องติดต่อกับชาวต่างประเทส อาดต้องเขียนชื่อและนามสกุลของตนด้วยอักสรโรมันเพื่อประโยชน์แก่การติดต่อเช่นนั้น ปรากดว่าบางคนได้บิดผันวิธีเขียนไห้ผู้อ่านรู้สึกว่าไม่ใช่คนไทย การกะทำเช่นนั้นไม่เหมาะสมแก่การรักสาวัธนธัมของชาติ
 
คนะรัถมนตรีจึงลงมติเปนเอกฉันท์ ไห้ประกาสว่า การใช้อักสรโรมันเขียนชื่อและนามสกุลนั้น จะต้องเขียนไห้อ่านได้สำเนียงตรงกับนามสกุลไนภาสาไทยเสมอ จะไปบิดผันหรือตัดทอนเปลี่ยนแก้ไห้กลายเปนชื่อต่างชาติโดยไม่ตรงกับสำเนียงไทยไม่ได้เปนอันขาด
 
ประกาส นะ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๘๕
 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม<ref name="ประกาศ 19 ต.ค. 2485">{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/069/2715.PDF|title=ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่องการเขียนชื่อไทยเปนอักสรโรมัน|language=ภาษาไทย|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]]|date=27 ตุลาคม ๒๔๘๕|accessdate=29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562}}</ref>|ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่องการเขียนชื่อไทยเปนอักสรโรมัน}}
 
 
=== การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน พ.ศ. 2542 ===
* การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง พ.ศ. 2542
 
7,768

การแก้ไข