ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง''' เป็นหลักการถอดตัว[[อักษรไทย]]เป็น[[อักษรละติน|อักษรโรมัน]] ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงอย่างเป็นทางการโดย[[ราชบัณฑิตยสถาน]] ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่าง ๆ ในประเทศไทย รูปแบบใหม่ประกาศใช้เมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2542
 
== ความเป็นมา ==
== ตารางเทียบตัวอักษร ==
* การถอดอักษรไทยเป็นโรมัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการถอดอักษรไทยเป็นโรมัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2482<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/3718.PDF ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มีนาคม 2482 เล่ม 56 หน้า 3718]</ref>
* การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง พ.ศ. 2542
 
== การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง พ.ศ. 2542 ==
=== ตารางเทียบตัวอักษร ===
 
{|
|}
 
=== การวิพากษ์วิจารณ์ ===
 
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน มีจุดประสงค์เขียนไว้ในประกาศว่า เพื่อให้อ่านคำไทยในตัวอักษรโรมันได้ใกล้เคียงกับคำเดิม แต่ก็ได้รับการวิพากษ์ว่ายังไม่ดีเพียงพอสำหรับชาวต่างชาติในการอ่านภาษาไทย{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} เนื่องจาก
7,768

การแก้ไข