ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์เวช เวชชาชีวะ"

บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.)
{{เกิดปี|2509}}
{{มีชีวิต}}
 
[[หมวดหมู่:สกุลเวชชาชีวะ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดจันทบุรี‎จันทบุรี]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
138,643

การแก้ไข