ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.)
{{เรียงลำดับ|ศุภดิศ ดิศกุล}}
{{เกิดปี|2492}}
 
[[หมวดหมู่:หม่อมราชวงศ์]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลดิศกุล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.จ. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ.ช.]]
138,643

การแก้ไข