ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ"

บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ น.ร. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ น.ร.
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ น.ร. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ น.ร.)
{{เรียงลำดับ|สมรรัตน์ศิริเชฐ}}
{{อายุขัย|239|2474}}
 
[[หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4]]
[[หมวดหมู่:พระองค์เจ้า]]
[[หมวดหมู่:สกุลโรจนดิศ]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.จ.ก. (ฝ่ายใน)]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ น.ร.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.จ. (ฝ่ายใน)]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ม.ป.ร.2‎2]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร.1‎1]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.1‎1]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ป.ป.ร.1‎1]]
[[หมวดหมู่:พระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี]]
138,643

การแก้ไข