ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชนะ รุ่งแสง"

บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.)
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
138,643

การแก้ไข